Studium pedagogiky pro pedagogy volného času – 40 hod. (pro školní rok 2019/20)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:20. 09. 2019
Kraj:Středočeský
 
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013.
Vzdělávací program Studia pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
III. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU
Studium probíhá jedenkrát za měsíc jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 5 výukových dnů v období od září do prosince 2019. V průběhu studia studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)