Pohádka a hudebně pohybové činnosti pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:02. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím hudebně pohybových činností spojených s pohádkami. Při čtení a vyprávění pohádek či motivačních příběhů se rozvíjí u dětí schopnost aktivního naslouchání, porozumění vyslechnutému textu. Rozvíjí se pozornost, představivost, paměť, vytváří se pozitivní vztah k mluvené i psané řeči a ke čtení.
Obsah – témata:
1. Využití pohádky nebo příběhu v různých souvislostech (0,5 hod.)
Úvodní krátký praktický brainstorming sloužící k uvědomění si možností využití pohádky nebo příběhu v různých souvislostech.
– rozhovor s dětmi o vyslechnutém textu
– využití v oblasti čtenářské pregramotnosti
– využití k rozvoji poznání
– využití k rozvoji hudebnosti („scénická hudba“, tematicky navazující písnička…).
– možnosti pro využití v oblasti matematických představ, přírodovědy
– možnosti propojení s pohybem, navazující pohybovou hrou
– využití k rozvoji výtvarných dovedností, pracovních dovedností apod.
2. Hrajeme a zpíváme si s pohádkou (2 hod.)
Pohádky a na ně volně navazující písničky – texty Evy Hurdové zhudebněné Pavlem Jurkovičem.
– pohádka O zvědavém žabákovi – Čapí písnička, spojení s melodickým ostinátním doprovodem na zvonkohru a pohybem „čápů“ po ploše padáku, kterým vlníme těsně nad zemí pohybová hra „Krmení mláďat“, hra se zpěvem Plave kačer po vodě apod.
– pohádka Módní přehlídka – píseň Leť motýlku, spojení pohybovou hrou – poletováním bělásků, modrásků, žluťásků a hnědásků – využití stuh a závojů, rozlišování barev, využití dalších písní o motýlech ve spojení s pohybem: Motýlí valčík, Motýli…
– pohádka O veverce Vzdychalce – písně Veverka Čiperka a Spokojené veverky, spojení s pohybovou hrou – podávání oříšků po kruhu apod.
3. Písnička jako divadlo (0,5 hod.)
Příběhy zachycené v lidových písních je možné ztvárnit scénicky jako divadlo.
– lidová píseň Létala si vlaštověnka – využití závoje jako křídla i „zelený hedváb“
4. Návaznost na „zpívané“ pohádky (0,5 hod.)
– Dračí trampoty – vyhledáme ke každé ze sedmi dračích hlav vhodný hudební nástroj, nebo předmět, vydávající vhodný zvuk, ztvárnění dračích hlav pomocí pantomimy
– Turistická příhoda – přesahy do oblasti poznávací
– Červená Karkulka – moderní zpívaná pohádka, aktualizace, přesah do osobnostní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu – pohybové hry
5. Královské pohádky (1 hod.)
Využití tradičních pohádek s královskými motivy – králové, princezny, draci.
– vyprávění, vytváření příběhu
– obměna pohádkových motivů
– prostor pro vytváření příběhů
– propojení s nástroji orffovského instrumentáře.
6. Pohádky s využitím padáku (1,5 hod.)
Multifunkční pomůcka – padák využitá pro ztvárnění pohádkových motivů a dějů.
– padák ve spojení s pohádkami O rybáři a rybce, Hrnečku vař, Koláč z pouti, Altánek a myšky ad.
– prostor pro další hry s padákem
– výměna zkušeností s využitím této pomůcky v rámci výchovy k pregramotnosti
7. Tanec vodní víly nebo princezny s využitím závojů (0,5 hod.)
Motivace krátkým příběhem, poslech úryvku hudby z Žonglování na deset (skladba Obr a víla, Princezna a černokněžník).
– rozlišení tance víly nebo princezna a chůze obra nebo černokněžníka
– vyjádření pohybem

8. Pohádky v různém pojetí: klasická, veršovaná, zhudebněná, moderní (0,5 hod.)
– např. Šípková Růženka, Koblížek a další.
9. Pohádky v průběhu roku (0,5 hod.)
– Malá jarní pohádka
– Májová pohádka
– Mikulášská pohádka
– Vánoční pohádka a další
10. Další možná návaznost na pohádkové nebo motivační příběhy (0,5 hod.)
– kreslení nebo malování pohádkových postav můžeme spojit s vyprávěním a s písničkou Malovaná pohádka, Od pondělka do pátku
– výroba kulis, masek, rekvizity ke scénickému ztvárnění příběhů
– charakteristika postav z pohádek – připojování přídavných jmen
– pohádkové dopravní prostředky
– ilustrace v pohádkách – popis, vyprávění, poznávání pohádek
– pohádkové pexeso – vytváříme dvojice pohádkových postav

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání