Konverzační kurz angličtiny 1 (A2/B1)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:06. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Konverzační kurz zaměřený na budování a rozvíjení komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
Kurz je veden aktivní konverzační metodou a důraz je kladen na rozvoj komunikativní jazykové kompetence, na práci s texty a na praktická cvičení. Kurz bude zaměřen na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
Obsah – témata:
– Já, rodina a přátelé
– Má práce, naše škola, slovní zásoba pro komunikaci se žáky, plány do budoucnosti
– Počasí, ekologie a ochrana životního prostředí
– Sociální problémy, kriminalita
– Nakupování, druhy a značky obchodů, reklamace
– Restaurace, jídlo, komunikace v restauraci, společenská konverzace
– Volné téma – země lektora, školské systémy, projekty EU, historie

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)