Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:24. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Současná produkce literatury pro děti a mládež je velice rozsáhlá a nepřehledná, pro učitele je časově náročné sledovat její vývoj. Seminář jim pomůže se v této oblasti zorientovat. Účastníci se seznámí s přehledem moderní literatury pro děti a mládež, získají doporučení a tipy na vhodné tituly, poznají vybrané texty z této literatury, které jsou vhodné pro práci v hodinách literatury na 2. stupni ZŠ. Vzhledem k filmovému zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova.
Při práci s vybranými ukázkami si učitelé prakticky vyzkoušejí některé vhodné a efektivní metody práce s textem, především metody vedoucí ke čtenářské gramotnosti, k motivaci pro vlastní mimoškolní četbu žáků atd.
Obsah – témata:
– vytváření čtenářského vkusu
– počátky literatury pro děti a mládež – autoři a díla, jejichž obliba přetrvala do současnosti
– čeští autoři od 2. pol. 20. století do současnosti – přehled podle žánrů a témat
– zahraniční autoři od 2. pol. 20. století do současnosti – přehled podle žánrů a témat
– poezie pro děti a mládež (smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění)
– vhodné metody pro práci s textem
– praktický nácvik – práce s vybranými ukázkami z literatury pro děti a mládež

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:český jazyk a komunikace