Tvořivá geometrie / Magnetické stavebnice a geometrie

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:03. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář s dílnou je zaměřený na rozvoj planimetrických a stereometrických poznatků prostřednictvím tvořivého učení a činnostních metod učení, které podporují motivaci a spolupráci žáků, povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení.
Magnetické stavebnice skrývají velký didaktický potenciál. Účastníci se seznámí s možnostmi jejich využití ve výuce na základní škole a ověří si, že se mohou stát plnohodnotnou pomůckou pro získávání nových poznatků v geometrii.
Témata budou probírána na praktických tvořivých činnostech srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně základní školy. Účastníci se prostřednictvím manipulativních činností a s pomocí didaktických poznámek zaměří na pochopení výběru konkrétních námětů na činnosti, zvolených metod, forem práce a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných kompetencí s ohledem na vzdělávanou skupinu žáků. Rozšíří si své pedagogické portfolio o takové postupy a metody práce se žáky, které umožní rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti a usnadní jim přechod z 1. na 2. stupeň základní školy.
Obsah – témata:
– n-úhelníky, jejich klasifikace a vlastnosti
– kruh a jeho části
– úhel, měření úhlu
– pokrývání roviny
– symetrie v rovině
– krychle a její sítě
– hranoly, jehlany, kužele, válce, koule
– symetrie v prostoru
– pravidelné mnohostěny
– polopravidelné mnohostěny
– složené prostorové útvary

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)