Tvořivá geometrie / Modely základních prostorových útvarů – 3D modelování

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:04. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář s dílnou je zaměřený na rozvoj planimetrických a stereometrických poznatků prostřednictvím tvořivého učení a činnostních metod učení, které podporují motivaci a spolupráci žáků, povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení.
Seminář se zaměří se na ukázky možností podpory prostorové představivosti při výuce stereometrie prostřednictvím modelování. Pro 3D modelování budou použity metody práce s modelínou, papírem a polystyrenem.
Témata budou probírána na praktických tvořivých činnostech srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně základní školy. Účastníci se prostřednictvím manipulativních činností a s pomocí didaktických poznámek zaměří na pochopení výběru konkrétních námětů na činnosti, zvolených metod, forem práce a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných kompetencí s ohledem na vzdělávanou skupinu žáků. Rozšíří si své pedagogické portfolio o takové postupy a metody práce se žáky, které umožní rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti a usnadní jim přechod z 1. na 2. stupeň základní školy.
Obsah – témata:
– krychle
– kvádr
– trojboký jehlan
– pětiboký jehlan
– šestiboký hranol
– obecné hranoly
– závěrečná reflexe, vyhodnocení
Účastníci obdrží výběr metodických materiálů z publikace Tvořivá geometrie 1- Modely základních prostorových útvarů a budou s nimi v průběhu dílny pracovat. Metodické materiály i náměty z uvedené publikace je možné dále volně využívat v hodinách geometrie ve škole.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)