Interaktivní vyučovací metody

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:19. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář představuje interaktivní metody tzv. kooperativního učení, které aktivizují žáky ve výuce, posilují jejich roli a zodpovědnost za proces učení a rozvíjí schopnost spolupráce. Využití těchto metod pomáhá učitelům optimalizovat organizaci výuky, zvládnout skupiny různých velikostí a maximalizovat efektivitu vyučování. Metody jsou z didaktického hlediska využitelné ve všech předmětech napříč obory.
Účastníci se interaktivní formou seznámí s různými formami technik a jejich variantami při spolupráci v páru nebo ve skupinách. Při práci s jednotlivými metodami se účastníci seznámí s obecnými i specifickými podmínkami a postupy, na které je nutné zaměřit pozornost:
– formy organizace interaktivní výuky
– aktivizační metody zapojení žáků do učebního procesu
– výběr tématu, prostor pro získání informací k danému tématu
– podmínky pro práci ve dvojicích, v menších skupinách, se třídou
– volba kooperativních forem učení s akcentem na jednotlivé komunikační kompetence (mluvení, čtení, psaní, poslech)
– vedení diskuze, kladení podpůrných otázek
– řízení diskuze při odchylování se od tématu
– prostor pro respektování menšinového názoru
– závěrečné shrnutí, koncensus, kompromis
– závěrečná prezentace výsledků
– diskuze a reflexe žáků
Obsah – témata:
I. díl – Párová a týmová práce
Párová práce
– brainstroming
– dotazování
– argumentace
– čtení, psaní, poslech
Týmová práce
– názorové skupiny
– role plays
– simulace
– expertní skupiny
Praktická cvičení ke zvládnutí jednotlivých vyučovacích metod
II. díl – Skupinová práce
Skupinové variace
– třífázový dialog
– skládankové učení
– rotace týmů
Práce se skupinou
– sněhová koule
– kolotoč
– návštěvníci
– cyklický dialog
Praktická cvičení ke zvládnutí jednotlivých vyučovacích metod

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)