Úvod do koučinku v kariérovém poradenství

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:30. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na základy koučinku a možnosti jeho využití v rámci kariérového poradenství na základních a středních školách, a je proto určen především pro pedagogy – kariérové a výchovné poradce na školách.
Účastníci se seznámí se zásadami koučování zaměřeného na poradenskou pomoc a na podporu a podněcování vzdělávacího a profesního rozvoje žáků v rámci individuální poradenské činnosti.
Program se zaměřuje zejména na teoretické základy a principy koučování v kariérovém poradenství a na praktický nácvik koučovací techniky škály (sebe)rozvoje v roli kouče i koučovaného.
Obsah – témata:
1. Koučování a jeho využití v kariérovém poradenství
– definice koučování, role kouče, možnosti koučování a zaměření koučování, specifika koučování
– principy koučování, vybrané aspekty neurovědy, psychologie, kognitivní procesy aneb jak funguje mozek a koučink
– výhody koučování, vhodné a nevhodné příležitosti koučování, co je možné od koučinku očekávat
– kariérové poradenství a koučování – podrobnosti a rozdíly, odlišení od dalších způsobů poradenství a širší souvislosti, základy koučování se zaměřením na poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

2. Koučovací technika škály (sebe)rozvoje
– koučink jako způsob práce při vedení individuálních rozhovorů v rámci kariérového poradenství, příležitost ke koučování a využití v praxi
– rozvoj dovednosti práce s profesní cestou žáků a použití specifické koučovací techniky – technika škály (sebe)rozvoje
– ukázka modelových situací se specifickou koučovací technikou a rozbor modelových situací, směřující k použití v praxi kariérového poradenství
– praktický nácvik použití specifické koučovací techniky škálování se zaměřením na potřeby žáků, zjištění kompetencí a stanovení výsledků

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)