Metody a techniky dramatické výchovy ve výuce německého jazyka

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:25. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na využití metod a technik dramatické výchovy ve výuce německého jazyka. Cílem vzdělávacího programu je napomoci učitelům zefektivnit výuku německého jazyka především v oblasti samostatného mluvního projevu a v interakci.
Dramaticko–výchovnou metodu lze využít v rámci konverzace a její prvky je možné zařadit i do hodin německého jazyka jako doplněk práce s učebnicí. Metoda vychází z předpokladu, že pokud je do procesu výuky zapojeno více smyslů a pohyb, může pedagog více aktivovat žáky, a lze tak docílit vyšší efektivity učení. Německá neurověda tento způsob výuky nazývá szenisches Lernen.
Hodina německého jazyka je při využití výchovně dramatického přístupu rozdělena do několika segmentů, v nichž převládají kreativní techniky a i klasická témata (rodina, vztahy v rodině, bydlení, oblíbená místa) jsou zpracovávána pomocí nejrůznějších divadelních technik.
Obsah – témata:
– úvodní cvičení na rytmus, výslovnost, koncentraci
– dramatická výchova ve výuce – divadelní techniky
– příklady vhodného začlenění do výuky
– praktické ukázky způsobů učení prostřednictvím dramaticko-výchovných technik
– databanka dramatických cvičení a představení projektu Jugend debattiert international – vyhledávání informací v cizojazyčných portálech
– nácvik argumentace debaty
– ukázková debata
– využití debatování v hodinách německého jazyka
– dramaticko-výchovná cvičení a jejich začlenění do výuky v souladu s učebnicemi
– příklady propojení divadelní techniky s obsahem učebnic
– miniprojekt (zadání, skupinová práce, prezentace) – cvičná příprava hodiny německého jazyka s využitím metod a technik dramatické výchovy (improvizace, asociační řady, rolové hry, cvičení na koncentraci, empatii a rytmus)
– miniprojekt (zadání, skupinová práce, prezentace) – cvičná příprava hodiny německého jazyka s využitím autentických a uměleckých textů, s využitím písní
– sdílení získaných zkušeností, zhodnocení, zpětná vazba

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)