Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Cílem vzdělávacího programu je připravit učitele různých druhů škol na spolupráci s kvalifikovaným asistentem pedagoga (AP). Pozornost bude věnována možnostem a prostředkům zkvalitnění komunikace mezi učitelem, asistentem pedagoga, výchovným poradcem, žákem a rodiči žáka s ohledem na kvalitu podpory žáka se znevýhodněním. Účastníci se seznámí s metodami podpory a rozvoje pozitivního klimatu ve třídě i ve škole, což je jedna z nezbytných podmínek inkluzivního vzdělávání.
Obsah – témata:
– seznámení se Studiem pedagogiky pro asistenta pedagoga – cíl a obsah studia, profil absolventa
– složky současného systému pedagogicko-psychologického poradenství
– podpůrná služba při vzdělávání – komu je poskytována, podmínky poskytnutí
– postavení AP ve školním systému, postavení osobního asistenta
– předpoklady pro práci AP, jeho kompetence, rysy osobnosti, úspěšnost
– hlavní činnosti AP, náplň práce AP
– spolupráce učitele a AP, podíl AP na vypracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu, principy tvorby IVP
– vztah AP – žák – rodiče žáka, rodina dítěte s postižením – učitel
– ovlivnění vztahů a celkového klimatu ve třídě
– principy zdravých mezilidských vztahů ve škole
– diskuse, odpovědi na dotazy

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)