Středoškolskou matematikou napříč

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:28. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář se zaměřuje na metodiku vybraných částí výuky matematiky na střední škole.
V jeho průběhu se učitelé matematiky seznámí s metodickými postupy a návody, jak efektivně vést žáky středních škol k dovednostem řešit matematické úlohy. Lektorka zprostředkuje účastníkům v praxi prověřené metody nácviku vybraných kapitol středoškolské matematiky: základy logiky, mocniny, absolutní hodnota, řešení rovnic a nerovnic, funkce, stereometrie, analytická geometrie.
Cílem semináře je inspirovat učitele matematiky prostřednictvím osvědčených metod nácviku dovedností řešit matematické úlohy a vést je k efektivním výukovým postupům.
Obsah – témata:
– základy logiky – základní pojmy a ukázka vhodných webových stránek volně dostupných na internetu
– definice mocniny, mocnina s různými exponenty – nejčastější chyby, pomůcky, skupinová práce
– řešení nerovnic – neúplné kvadratické rovnice a řešení kvadratické rovnice rozkladem
– řešení nerovnic – zaměřeno na nerovnici v součinovém a podílovém tvaru za využití tabulky
– absolutní hodnota – definice, geometrický význam, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
– definiční obor funkce – efektivní způsob zopakování řešení rovnic a nerovnic, zápisu množin, nácviku množinových operací
– grafy funkcí – nácvik pomocí „rozcvičky“ – aktivizace žáků, využití prožitku pro zapamatování
– goniometrická funkce libovolného reálného čísla – ukázka výkladu a nácvik pomocí „kartiček“, výuka ve spirále
– stereometrie – polohové a metrické vztahy – ukázky využití dataprojektoru a výukových materiálů ve výuce, ukázka úlohy řešené pomocí různých částí matematiky
– analytická geometrie – co musí umět žák, aby zvládl maturitu z matematiky, a jak to nacvičit
– diskuse, příklady dobré praxe účastníků kurzu

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)