Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:03. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Prakticky i teoreticky se účastníci vzdělávacího programu seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní orientaci, která může být zaměřena na soukromé podnikání a jeho specifika. Seznámí se s formami podnikání, s podnikatelským záměrem, s investicemi a administrativou. Důležité jsou také základní obchodní dovednosti, prezentace a specifika potencionálních zákazníků.
Obsah – témata:
Soukromé podnikání
– základní klíčové pojmy k poradenství o podnikání:
– informace k právním formám podnikání
– vymezení pojmů a specifikace podnikání fyzických osob
– všeobecné podmínky pro založení živnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., např. postup založení živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované)
– předpoklady, schopnosti a požadavky k podnikání
– možné oblasti podnikání pro žáky, podnikatelský záměr
– investice do podnikání při zahájení podnikatelské činnosti
– administrativa v podnikání (daně, pojištění, bankovní služby)
Obchodní dovednosti
– základní obchodní dovednosti a specifika obchodních dovedností potřebných k soukromému podnikání
– prezentace oblasti soukromého podnikání a prezentace nabídky soukromého podnikání
– možnosti, formy a vliv reklamy při prezentaci nabídky soukromého podnikání
– možnosti přizpůsobení nabídky potřebám zákazníka
– identifikace motivů zákazníka, aktivní zjišťování zákazníkových potřeb
– specifikace zákazníka a cílená prezentace nabídky směrem k zákazníkovi

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)