Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově / Kvítek, květina, kytice

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:10. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář – dílna je zaměřený na tvořivé využití tématu, na osvojení praktických postupů a technik, se kterými můžeme experimentovat na dané téma, na hledání přesahů v mezipředmětových vztazích a průřezových tématech. V dílně, která prolíná seminářem, si účastníci prakticky vyzkoušejí některé tvořivé postupy.
Každý účastník obdrží metodický materiál (CD), ve kterém jsou zdokumentovány postupy práce, seznam materiálu a pomůcek, přesahy do mezipředmětových vztahů, včlenění průřezových témat, podpora postupného budování klíčových kompetencí. Cílem programu je poskytnout učitelům inspiraci pro další obohacování výuky o nová témata a s nimi spojené postupy.
Obsah – témata:
– možnosti využití tématu pro různé věkové skupiny dětí a žáků
– jednoduché techniky
– využití odpadového materiálu, využití přírodního materiálu
– květiny z proužků (quilling)
– zápichy do květináče, korálky a korále
– ozdoby na zavěšení do okna, vitráže z kousků kartonu a balicích papírů
– záložky, závěsné obrázky, twist art – výstupy ke zdobení dárků
– skládaní do prostorových koulí…

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)