Šablony II – příprava projektu krok za krokem

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:19. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický workshop pro žadatele v rámci výzvy OP VVV Šablony II (č. 02-18-063).
Zkušené a osvědčené lektorky (viz semináře k Šablonám I v srpnu 2016 a 2017 a k Šablonám II v srpnu 2018) provedou účastníky procesem tvorby projektové žádosti tak, aby na konci workshopu měli pro svou školu, školské zařízení kompletně zpracovanou žádost do Šablon II.

Pro splnění tohoto cíle je nezbytné s sebou přinést:

• na https://mseu.mssf.cz/ provést registraci a na kurz přinést jméno a heslo (máte hotové, pokud jste podávali projekt do Šablon I)
• výstup dotazníku UIV (povinná šablona) přinést na flash disku za každou součást školy (např. MŠ, ZŠ a ŠD) a vzít si na kurz jméno a heslo do Sběru dat UIV
• kalkulačku indikátorů (příloha výzvy, popis jednotlivých šablon je v příloze č. 3) přinést vyplněnou na flash disku za každou součást školy, vzít si také vytištěné listy (za každou součást a Souhrn)
• počty dětí a žáků – opisovat z tabulky MŠMT (příloha výzvy)
• počty dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření (aktuální stav) a počty Romů (aktuální stav)
• IČ škola a IČ zřizovatel
• bankovní účet škola a bankovní účet pro dotace zřizovatel (musí být ČNB tj./7100)
• vlastní NTB s elektronickým podpisem ředitele (popř. můžete žádost zpracovat na počítači v učebně a podepsat následně u sebe v kanceláři)

Seminář bude probíhat v počítačové učebně.

Informace k šablonové výzvě je možné získat na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-sablony-ii.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:školský management a řízení školy