Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:10. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program poskytuje pedagogickým pracovníkům přehled o komunikačních dovednostech, konfliktních situacích, technikách vyjednávání, prezentaci a obchodních dovednostech, aby bylo možné žáky rozvíjet v komunikaci a rozhovoru, aby je seznámili s technikami prevence konfliktů a s technikami vyjednávání. Pedagogové pak mohou rozvíjet prezentační dovednosti žáků a mohou předávat žákům dovednosti v obchodních technikách. Celkově se jedná o motivaci žáků k osobnostnímu rozvoji.
Obsah – témata:
Komunikační dovednosti
– komunikace verbální a nonverbální
– techniky kladení otázek a aktivního naslouchání
– vedení rozhovoru, potřeby a motivace rozhovoru
– proces ovlivňování
Prevence konfliktních situací
– vliv hněvu a frustrace na vznik a vývoj konfliktních situací
– zdroje konfliktních situací, druhy chování při konfliktu, techniky řešení konfliktu
– asertivní komunikace
Techniky vyjednávání
– základní techniky vyjednávání
Prezentační dovednosti
– osobní připravenost prezentujícího, rétorické dovednosti, tréma
– posluchači – jak s nimi pracovat
– prezentace – jak se připravit
– technická příprava prezentace
– průběh prezentace
– vizuální názornost
Obchodní dovednosti
– první dojem u zákazníka
– telefonické domluvení schůzky, využití různých typů otázek
– naslouchání, empatie
– námitky a jejich překonávání
– techniky pro překonávání námitek
– asertivní reakce při námitkách
– řešení námitek

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)