Výchova k podnikavosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:03. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program zaměřený na výchovu k podnikavosti vychází z potřeby začlenění této výchovy do obsahu středoškolského vzdělávání.
Žáky k podnikavosti lze vést cíleným osobnostním rozvojem – podporou a rozvojem osobnostních dovedností potřebných ve světě podnikání – i předáním základních znalostí a informací potřebných pro vlastní realizaci soukromého podnikání. Obsah vzdělávacího programu sleduje ve svých dvou částech obě tyto cesty.
Obsah – témata:
I. část – Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti
První část poskytuje pedagogickým pracovníkům přehled o komunikačních dovednostech, konfliktních situacích, technikách vyjednávání, prezentaci a obchodních dovednostech, aby bylo možné žáky rozvíjet v komunikaci a rozhovoru, aby je seznámili s technikami prevence konfliktů a s technikami vyjednávání. Pedagogové pak mohou rozvíjet prezentační dovednosti žáků a mohou předávat žákům dovednosti v obchodních technikách. Celkově se jedná o motivaci žáků k osobnostnímu rozvoji.
Komunikační dovednosti
– komunikace verbální a nonverbální
– techniky kladení otázek a aktivního naslouchání
– vedení rozhovoru, potřeby a motivace rozhovoru
– proces ovlivňování
Prevence konfliktních situací
– vliv hněvu a frustrace na vznik a vývoj konfliktních situací
– zdroje konfliktních situací, druhy chování při konfliktu, techniky řešení konfliktu
– asertivní komunikace
Techniky vyjednávání
– základní techniky vyjednávání
Prezentační dovednosti
– osobní připravenost prezentujícího, rétorické dovednosti, tréma
– posluchači – jak s nimi pracovat
– prezentace – jak se připravit
– technická příprava prezentace
– průběh prezentace
– vizuální názornost
Obchodní dovednosti
– první dojem u zákazníka
– telefonické domluvení schůzky, využití různých typů otázek
– naslouchání, empatie
– námitky a jejich překonávání
– techniky pro překonávání námitek
– asertivní reakce při námitkách
– řešení námitek

II. část – Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání
Ve druhé části se účastníci ve dvou modulech teoreticky i prakticky seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní orientaci, která může být zaměřena na soukromé podnikání a jeho specifika.
Soukromé podnikání
– základní klíčové pojmy k poradenství o podnikání:
– informace k právním formám podnikání
– vymezení pojmů a specifikace podnikání fyzických osob
– všeobecné podmínky pro založení živnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., např. postup založení živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované)
– předpoklady, schopnosti a požadavky k podnikání
– možné oblasti podnikání pro žáky, podnikatelský záměr
– investice do podnikání při zahájení podnikatelské činnosti
– administrativa v podnikání (daně, pojištění, bankovní služby)
Obchodní dovednosti
– základní obchodní dovednosti a specifika obchodních dovedností potřebných k soukromému podnikání
– prezentace oblasti soukromého podnikání a prezentace nabídky soukromého podnikání
– možnosti, formy a vliv reklamy při prezentaci nabídky soukromého podnikání
– možnosti přizpůsobení nabídky potřebám zákazníka
– identifikace motivů zákazníka, aktivní zjišťování zákazníkových potřeb
– specifikace zákazníka a cílená prezentace nabídky směrem k zákazníkovi

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)