Fiktivní firmy jako prostředek výchovy k podnikavosti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:24. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci získaných poznatků z ekonomických předmětů a jejich využití v praktické činnosti fiktivní firmy (FIF). Obsah semináře navazuje na učivo z ekonomiky, účetnictví, práva, marketingu, managementu, obchodní korespondence a výpočetní techniky.
Fiktivní firmy umožňují žákům teoretické poznatky aplikovat na konkrétní obchodní společnosti. Žáci za pomoci portálu CEFIF provádějí zápis společnosti do obchodního a živnostenského rejstříku, přihlašují zaměstnance na zdravotní a sociální zabezpečení, pravidelně vyhotovují měsíční hlášení týkající se zaměstnanců. Vedle běžné činnosti fiktivní firmy se pravidelně zúčastňují veletrhu FIF v České republice včetně všech soutěží.
Účastníkům semináře budou zprostředkovány osvědčené metodické postupy, jak založit a vést fiktivní firmu, jak propojit teorii s praxí, jak nasměrovat žáky k jejich dalšímu profesnímu rozvoji.
V praktické části si účastníci vyzkouší výběr předmětu podnikání, tvorbu firemního loga a sloganu.

Obsah – témata:
1. Podstata fiktivních firem
– propojení teoretické výuku s praxí
– důraz na aktivní zapojení žáků a jejich vzájemná spolupráce
2. Založení fiktivní firmy
– volba předmětu podnikání, název FIF
– volba právní formy podnikání – návrh na zápis do obchodního rejstříku u CEFIF Praha
– společenská smlouva, výběr společníků, výše ZK, výběr jednatelů
– registrace živnostenského oprávnění u CEFIF Praha
3. Založení účtu u fiktivní banky
– smlouva o zřízení účtu
– podpisové vzory
4. Činnost fiktivní firmy
– personální činnost
– tvorba katalogu, propagačních materiálů – logo, vizitky, visačky, slogan, leták, popř. tvorba webových stránek
– prezentace firmy v Power Pointu
– obchodní činnost – fakturace, obchodní korespondence pomocí emailových adres
– účetní evidence – likvidace daňových dokladů, výpisů bankovních účtů a pokladních dokladů, výpočet a účtování mezd
5. Veletrhy fiktivních firem
– účast na veletrzích
– vlastní prodejní činnost
– soutěže o nejlepší prezentaci, logo + slogan, leták, nejlepší prodejce, reklamní spot
6. Workshop – práce ve skupinách na tvorbě loga a sloganu
– volba názvu FIF
– tvorba loga a sloganu
– prezentace výstupů jednotlivých skupin
– společné hodnocení
7. Závěrečné shrnutí, dotazy, diskuse, sdílení zkušeností

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)