Rok ve školní zahradě

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:23. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na využití environmentálních programů a aktivit v předškolním a mladším školním věku.
Obsah semináře se věnuje činnostem, které lze realizovat s dětmi venku ve školní zahradě. Účastníkům budou představeny aktivity, které věku přiměřeným způsobem seznamují děti s pěstováním rostlin a s jejich následným zpracováním, s produkcí potravin, s potřebou odpovědného chování k potravinám.
Všechny představené aktivity byly ověřeny v praxi a jsou připraveny tak, aby umožnily dětem a žákům nácvik a rozvoj potřebných dovedností – od výsevu a pěstování rostlin (zelenina, ovoce, bylinky…) přes sklizeň, uskladnění a zpracování až k odpovědnému nákupu potravin a jejich odpovědnému využití.
Ve vazbě na pěstitelský rok na zahradě bude přiblížen i svět živočišné výroby, vysvětlen pojem hospodářská zvířata a jejich význam pro potravinový trh.
Účastníci budou informováni o věku přiměřených a vhodných didaktických pomůckách pro práci na školní zahradě a o jejich efektivním využití a získají i soubor pracovních listů, zaměřených na daná témata,.
Program bude v jednotlivých tématech doprovázen prezentací fotodokumentace z realizace uváděných aktivit v praxi.
Obsah – témata:
– úvodní seznámení s možnostmi využití školní zahrady ve školách
– půda – kvalita půdy
– půdní živočichové – žížaly a hmyz a jejich význam pro kvalitu půdy
– podpora výskytu půdních živočichů
– hmyzí opylovači – význam pro produkci potravin
– podpora výskytu hmyzích opylovačů – výsadba vhodných keřů, kvetoucích rostlin
– zelenina – od semínka po sklizeň
– základy a principy pěstování zeleniny a zpracování zeleniny – zavařování, lisování – výroba přírodních šťáv, sušení, sezónní jídla
– ovoce – od sazenice po sklizeň
– základy a principy pěstování ovoce a zpracování ovoce – zavařování, lisování – výroba přírodních šťáv, sušení, sezónní jídla
– bylinky jako součást naší potravy
– pěstování a zpracování bylin a jejich další využití v kuchyni
– hospodářská zvířata – seznámení dětí s u nás běžnými hospodářskými zvířaty
– chov hospodářských zvířat a jejich význam pro nás (důraz bude kladen na pozitivní vztah k chovným zvířatům, větší pozornost bude věnována chovu drůbeže a produkci vajec)
– pracovní listy – praktické ukázky práce s pracovními listy a jejich využití při výuce a evaluaci

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)