Hudební a pohybová výchova / Hledá se písnička

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář – hudební dílna nabízí inspiraci k rozvíjení múzického cítění dětí předškolního a mladšího školního věku a k osvojení tradičních i nových technik v oblasti hudebně pohybové výchovy.
Lektorka formou praktických hudebně pohybových her seznámí účastníky semináře s písněmi, říkadly, popěvky a rozpočítadly, řazenými v první části po ročních obdobích, ve druhé po měsících, které vhodně rozvíjejí nejen taneční, ale i dramatickou a řečovou výchovu.
Součástí semináře jsou i pracovní ukázky možností přípravy veřejného vystoupení dětí.

Obsah – témata:
Čtvero ročních období (4 hod.)
Střídání má v životě zásadní význam, zdůrazňuje poznání a přijetí změn – počasí, příroda, stravování, náš život – od miminka do stáří. Písničky a říkadla uvádějí účastníky do obrazu změn – písničky o zvířátkách, ptáčcích na jaře, v létě, na podzim, v zimě:
– pohybové, dramatické – dynamické a rytmické vyjádření nálady, kterou změna přináší
– loutky divadla Marionetino, ztvárnění her jako např. Boudo budko…
– vlastní hudební aktivity – Rozmarné počasí, Děti recitují, Tóny jara, Podzim a zvířátka, Zima je tu
– popěvky na známé texty českých dětských autorů – Petr Jistel, Petr Eben, Ilja Hurník a další

Věneček veršů, her a říkadel pro děti (4 hod.)
Princip růstu hudebně pohybových dovedností dětí je vyjádřen pravidelností nácviku písní od září do června.
Účastníci dostanou na každý měsíc písničky s různými náměty včetně metodiky práce s dětmi – využití pohádek, zhudebnění poselství dané pohádky, využití scénářů a loutek divadla pro děti Marionetino a další materiály a nápady:
– věneček – vyjadřuje spojitosti, souvislosti, posilování sociálních vztahů při nácviku a vystoupení
– pořekadla a říkanky – měsíce, roční období
– „Hudba v současné školce“ – Eva Jenčková
– „Předškolní hračičky a legrácky“ – Jiří Stehno
– zhudebnění a dramatické ztvárnění pohádek pomocí loutek a další náměty

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)