Hudební a pohybová výchova / Věneček veršů, her a říkadel pro děti

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář – hudební dílna nabízí inspiraci k rozvíjení múzického cítění dětí předškolního a mladšího školního věku a k osvojení tradičních i nových technik v oblasti hudebně pohybové výchovy.
Lektorka formou praktických hudebně pohybových her seznámí účastníky semináře s písněmi, říkadly, popěvky a rozpočítadly, řazenými po měsících roku, které vhodně rozvíjejí nejen taneční, ale i dramatickou a řečovou výchovu. Princip růstu hudebně pohybových dovedností dětí je vyjádřen pravidelností nácviku písní od září do června.
Účastníci dostanou na každý měsíc písničky s různými náměty včetně metodiky práce s dětmi – využití pohádek, zhudebnění poselství dané pohádky, využití scénářů a loutek divadla pro děti Marionetino a další materiály a nápady. Součástí semináře jsou i pracovní ukázky možností přípravy veřejného vystoupení dětí.

Obsah – témata:
– věneček – vyjadřuje spojitosti, souvislosti, posilování sociálních vztahů při nácviku a vystoupení
– pořekadla a říkanky – měsíce, roční období
– „Hudba v současné školce“ – Eva Jenčková
– „Předškolní hračičky a legrácky“ – Jiří Stehno
– zhudebnění a dramatické ztvárnění pohádek pomocí loutek a další náměty

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)