Cesty potravin – strava globálně a lokálně – prakticky a aktivně

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:15. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Tento program volně navazuje na program Cesty potravin – strava globálně a lokálně a je zaměřen na praktické ukázky a možnosti využití environmentálních programů jako součást globální výchovy v předškolním vzdělávání a vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Nabízí řadu nápadů, využitelných v rámci běžného programu škol, s jejichž pomocí lze v dětech a žácích probudit lásku k přírodě a seznámit je s cestou potravin na náš stůl.
Obsah semináře se věnuje praktickým činnostem a tématům, které lze realizovat ve školních podmínkách. Účastníkům budou představeny činnosti, které věkově přiměřeným způsobem děti a žáky seznámí s pojmy globální a regionální trh, podpoří u nich uvědomění si hodnoty potravin z pohledu náročnosti práce při jejich výrobě, seznámí je s chovem a zpracováním ryb atd. Některé aktivity jsou zaměřené na to, jak hravým, aktivizujícím i praktickým způsobem představit profese, které se zabývají zpracováním rostlinných a živočišných produktů a výrobou potravin, další aktivity směřují k odpovědnějšímu vztahu k nakupování potravin. Účastníci semináře se seznámí i s příklady bezodpadového nákupu a s příklady her, které povedou k rozlišování, co při nákupu potravin opravdu potřebujeme a co je zbytečnost.
Obsah – témata:
– úvodní seznámení – potřeba informovanosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje (TUR) a odpovědného chování k potravinám
– globální souvislosti – jak dětem a žákům přiměřeným způsobem zprostředkovat informace týkající se původu potravin, nadregionálních x regionálních a sezónních potravin, co to znamená nadbytek / nedostatek potravin
– voda – význam vody pro člověka
– kvalita vody, zdroje vody, hospodárné hospodaření / využití vody
– ryby – chov a zpracování ryb, náročnost práce
– význam potravin a zemědělství
– zpracování potravin
– profese zabývající se zpracováním rostlinných a živočišných produktů a výrobou potravin – zpracování obilí, pekařství, zpracování masa, příprava jídla
– hodnoty potravin z pohledu náročnosti práce při jejích výrobě
– udržitelný nákup potravin
– příklady sezónního nákupu – co a kdy roste
– příklady odpovědného nákupu – co skutečně spotřebuji
– příklady bezodpadového nákupu – nebalené potraviny – a spotřeby potravin
– pracovní listy – praktické ukázky práce s pracovními listy a jejích využití při výuce a evaluaci

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)