Úvod do kariérového poradenství pro učitele ZŠ

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:01. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Úvodní program kariérového poradenství je určen všem pedagogům ZŠ, kteří se chtějí seznámit s kariérovým poradenstvím a získat základní informace o metodách kariérového poradenství, které umožní pedagogům aktivní podílení se na profesním směřování svých žáků, na volbě jejich povolání a motivační činnosti. Pedagogové se seznámí i se základními zdroji kariérových informací a s činností poradenských zařízení, která se zaměřují na kariérové poradenství pro žáky.
Obsah – témata:
Modul 1
– kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
– metody kariérového poradenství a jejich použití v rámci kariérového poradenství pro žáky
– volba povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s výchovným poradcem
– volba povolání a příprava na vstup na trh práce
– trendy na trhu práce, vazba mezi trhem práce a vzdělávacím systémem – šance žáků a zvýšení šancí na uplatnění žáka

Modul 2
– motivace a důvody žáků pro volbu a výběr oboru, možnosti výběru úrovně vzdělání a oboru
– poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků – vliv rodiny na výběr vzdělávací a profesní dráhy – otázka budoucnosti, identifikace s povoláním rodičů
– zdroje informací – ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce na http://www.infoabsolvent.cz, Europass
– volba střední školy s ohledem na zdravotní stav a zdravotní omezení – obory vyžadující lékařské posouzení poradenská zařízení v regionu, jejich zaměření, možnosti využívání jejich služeb žáky a zákonnými zástupci

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)