Metodika nácviku psaní azbuky pro dysgrafiky

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:22. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář zaměřený na metodiku nácviku psaní azbuky pro dyslektiky a dysgrafiky.
Obsah semináře vychází z respektování potřeb těchto žáků a upozorňuje na potřebu využívání specifického přístupu a odpovídajících metod a forem práce při nácviku a výuce psaní žáků se SPU (dyslektiků a dysgrafiků). Během semináře budou účastníci pracovat s ukázkami z Písanky pro dysgrafiky. Lektor představí systém nácviku psaní od izolovaných písmen, napojení až po celá slova a věty, základní čtecí pravidla, systém opakování, jednoduchá říkadla na fixaci gramatických jevů, zpětná vazba pomocí obrázků, poslechová cvičení, texty ke čtení, fonetická cvičení a řečové sekvence zaměřené na popis obrázků.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s metodami práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami při nácviku psaní azbuky.
Obsah – témata:
– specifika nácviku psaní u dysgrafiků
– metodická východiska ruské písanky
– metody a formy práce, postupy a strategie při nácviku psaní azbuky
– obecné a specifické podmínky při nácviku psaní azbuky
– jak motivovat a podpořit žáky při nácviku psaní azbuky
– praktická dílna s náměty do hodin psaní azbuky

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání