Věkově heterogenní skupina v mateřské škole – nároky na práci pedagoga

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:01. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na současné požadavky na práci pedagoga předškolního vzdělávání v souvislosti se vstupem dvouletých dětí do dětského kolektivu mateřské školy.
Obsah semináře vychází z potřeby aplikovat do ŠVP předškolního vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 1. 2017, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – dokument čj. MSMT-38628/2016-1.
Cílem vzdělávacího programu je předat účastníkům potřebné informace a znalosti k efektivní úpravě a realizaci ŠVP PV v podmínkách současného předškolního vzdělávání a posílit jejich dovednosti pro strukturovanou pedagogickou prací s věkově heterogenní skupinou v praxi předškolního vzdělávání.
Obsah – témata:
– práce pedagoga předškolního vzdělávání z pohledu historického vývoje
– věkové zvláštnosti dětí, tělesný, psychický a psychomotorický vývoj
– adaptace dětí v MŠ
– spolupráce s rodiči
– organizace dne v MŠ, rituály
– vliv sociální skupiny na jedince
– zařazení činností na podporu rozvíjení dobrých vztahů ve skupině
– specifika komunikace s dvouletými dětmi
– metody kooperativního učení, význam vrstevnického učení
– rozpoznání míry, kdy je pomoc obohacující, riziko přetěžování
– diferenciace stanovených cílů dle věku dětí, evaluace výstupů a sledování jejich vývoje
– specifika práce s dětmi jednotlivých věkových skupin – přizpůsobení pedagogické činnosti věkově heterogenní skupině
– hra, její význam a realizace u jednotlivých věkových skupin
– přizpůsobení materiálního vybavení, úložných prostor atd. pro heterogenní skupinu dětí
– praktické činnosti v heterogenní skupině, jejich organizace, souběh
– zásobník aktivit pro práci s dětskou věkově heterogenní skupinou
– realizace her prakticky, možná rizika a úskalí
– zkušenosti a příklady dobré praxe a jejich využití v současné praxi předškolního vzdělávání
– diskuze, odpovědi na dotazy

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání