Nápadník do hodin českého jazyka (změna termínu z 15. 5. 2019 na 12. 6. 2019)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:12. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář nabídne účastníkům využití motivačních, pohybových a dalších netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ – párová a skupinová práce, zařazení pohybových aktivit, využívání novin a časopisů, metody kritického myšlení ad. Předností těchto metod je, že nejenom vedou ke zvyšování kompetencí žáků, ale mají také vysoký motivační potenciál. Aktivity se týkají mluvnice, slohu i literatury. Součástí bude i seznámení s tvorbou autorských učebních materiálů.
Učitelé se seznámí s praktickými nápady, které mohou zařadit do vlastní výuky, vyzkouší si některé hry ve skupině. Budou představeny i pomůcky, které si lze vyrobit pro párovou či skupinovou práci tak, aby si děti byly schopny samy rychle zkontrolovat správnost své odpovědi.
Účastníci získají materiály pro vlastní využití ve výuce.
Obsah – témata:
– odborná literatura, RVP, výstupy, učivo
– nápadník her – praktické aktivity formou aktivizujících činností do hodin mluvnice a slohu, prvky dramatické výchovy, hry na posílení sociálních vazeb v kolektivu
– využití novin a časopisů ve výuce českého jazyka – praktické aktivity formou aktivizujících činností v hodinách literatury)
– DUM a jejich využití ve výuce českého jazyka
– diskuse a reflexe

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:1. stupeň ZŠ