Pozor, nový termín! Nápadník do hodin matematiky – úvod

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:25. 09. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář se zaměří na využití motivačních, pohybových a netradičních aktivit v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy.
Seminář nabídne účastníkům hry s matematickou tematikou pro utužení třídního kolektivu a posílení sociálních vazeb či relaxační a protahovací cvičení, nezbytná pro dobrý rozvoj žáků, seznámí je s řadou dalších aktivit, které mohou zařadit do vlastní výuky. Rovněž budou představeny pomůcky, které lze jednoduše vyrobit a využít během párové či skupinové práce tak, aby si děti byly schopny samy rychle zkontrolovat správnost své odpovědi. Účastníci si některé činnosti, aktivity, metody a formy práce společně prakticky vyzkouší.
Obsah – témata:
– teoretický úvod (základní proces při řešení problémů z reálného života = matematizace)
– situace vhodné pro využití her, úloh z běžného života
– modelové situace her a úloh
– různé metody a formy práce ve třídě
– představení pomůcek pro párovou a skupinovou práci s možností samostatné zpětné kontroly žákem
– využití stolních her pro rozvoj matematické a prostorové představivosti
– využití karetních her jako jedné z možností pro budování jednoduchých strategií
– vzájemná inspirace pro práci s interaktivní tabulí – náměty, diskuse
– diskuse a zpětná vazba účastníků

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:1. stupeň ZŠ