CLIL – výuka nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:02. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Program je zaměřen na metodu CLIL – výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů.
Účastníci si nejprve ujasní podstatu této metody a její charakteristiky i princip. Seznámí se s různými modely metody, s výhodami i výzvami, které tento typ výuky přináší, a také s možnými přínosy a riziky.
CLIL si následně zažijí z perspektivy žáků, a to v rámci celé řady jazykových sprch, tedy krátkých aktivit v cizím jazyce napříč předměty 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a středních škol. Na tvorbě a prezentaci jazykových sprch se budou účastníci aktivně podílet.
Na těchto činnostech budou následně demonstrovány metody výuky a formy práce vhodné pro CLIL a zároveň různé způsoby podpory, které by měl učitel žákům poskytnout tak, aby skutečně docházelo k objevování a osvojování si znalostí nejazykového předmětu a zároveň k rozvoji dovedností v cizím jazyce.
Druhá část programu bude věnována postupným krokům zavádění a realizace výuky touto metodou ve škole, a to od počátečních fází přípravy přes realizaci až po vyhodnocení. Pozornost bude věnována i přípravě vyučovací jednotky a budování potřebných Scaffolding – strategických opor pro žáky. Seminář nabídne i metodiku tvorby výukových plánů a praktické vyzkoušení jejich tvorby.
Obsah – témata:
1. díl – Úvod do problematiky CLIL
– úvod do problematiky, definice pojmu CLIL a jeho charakteristika
– různé podoby CLILu
– přínosy a rizika CLILu (procesy ve výuce, implementace CLILu)
– diskuse s účastníky o jejich zkušenostech a očekávání
– videoprojekce z hodin s využitím CLILu (praktické ukázky výuky)
– rozbor praktických videoukázek, diskuze
– ukázky jazykových sprch ve výuce
– práce účastníků na tvorbě vlastní jazykových sprch
– prezentace vytvořených jazykových sprch
– hodnocení a sebehodnocení vytvořených a prezentovaných jazykových sprch
2. díl – Realizace CLIL ve výuce
– procvičení metody jazykové sprchy (návaznost na první díl), rozbor a připomenutí základních principů a postupů metody CLIL
– zavedení a realizace CLILu ve výuce
– jak začít s CLILem
– fáze přípravy
– fáze realizace
– fáze vyhodnocení
– anglické fráze pro běžnou komunikaci ve třídě
– specifika vyučovací jednotky
– stanovení cílů
– výběr materiálů
– Scaffolding, strategie a metody vhodné pro CLIL
– výukové plány učitele
– ukázky konkrétních výukových plánů
– rozbor prezentovaných výukových plánů, diskuze
– práce účastníků na tvorbě vlastních výukových plánů
– prezentace vytvořených výukových plánů

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)