Úvod do problematiky CLIL

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:02. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Program je zaměřen na metodu CLIL – výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů a přináší základní seznámení s touto metodou.
Účastníci si nejprve ujasní podstatu této metody a její charakteristiky i princip. Seznámí se s různými modely metody, s výhodami i výzvami, které tento typ výuky přináší, a také s možnými přínosy a riziky.
CLIL si následně zažijí z perspektivy žáků, a to v rámci celé řady jazykových sprch, tedy krátkých aktivit v cizím jazyce napříč předměty 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a středních škol. Na tvorbě a prezentaci jazykových sprch se budou účastníci aktivně podílet.
Na těchto činnostech budou následně demonstrovány metody výuky a formy práce vhodné pro CLIL a zároveň různé způsoby podpory, které by měl učitel žákům poskytnout tak, aby skutečně docházelo k objevování a osvojování si znalostí nejazykového předmětu a zároveň k rozvoji dovedností v cizím jazyce.
Obsah – témata:
– úvod do problematiky, definice pojmu CLIL a jeho charakteristika
– různé podoby CLILu
– přínosy a rizika CLILu (procesy ve výuce, implementace CLILu)
– diskuse s účastníky o jejich zkušenostech a očekávání
– videoprojekce z hodin s využitím CLILu (praktické ukázky výuky)
– rozbor praktických videoukázek, diskuze
– ukázky jazykových sprch ve výuce
– práce účastníků na tvorbě vlastní jazykových sprch
– prezentace vytvořených jazykových sprch
– hodnocení a sebehodnocení vytvořených a prezentovaných jazykových sprch

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)