Realizace CLIL ve výuce

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:30. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Program je zaměřen na metodu CLIL – výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů – a je určen pro ty, kteří znají základy této metody a připravují zavádění metody do výuky na své škole.
V úvodu programu budou připomenuty základní postupy této metody včetně praktického vyzkoušení jazykových sprch – krátkých aktivit v cizím jazyce napříč předměty základních a středních škol (aktivní zapojení účastníků).
Hlavní pozornost bude následně věnována postupným krokům zavádění a realizace výuky touto metodou ve škole, a to od počátečních fází přípravy přes realizaci až po vyhodnocení. Pozornost bude věnována i přípravě vyučovací jednotky a budování potřebných Scaffolding – strategických opor pro žáky. Seminář nabídne i metodiku tvorby výukových plánů a praktické vyzkoušení jejich tvorby.
Obsah – témata:
– procvičení metody jazykové sprchy, rozbor a připomenutí základních principů a postupů metody CLIL
– zavedení a realizace CLILu ve výuce
– jak začít s CLILem
– fáze přípravy
– fáze realizace
– fáze vyhodnocení
– anglické fráze pro běžnou komunikaci ve třídě
– specifika vyučovací jednotky
– stanovení cílů
– výběr materiálů
– Scaffolding, strategie a metody vhodné pro CLIL
– výukové plány učitele
– ukázky konkrétních výukových plánů
– rozbor prezentovaných výukových plánů, diskuze
– práce účastníků na tvorbě vlastních výukových plánů
– prezentace vytvořených výukových plánů

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)