Komunikace s dospívajícími

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:26. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na téma komunikace s dospívajícími žáky, na možná řešení problematických situací na základě znalostí komunikačních mechanizmů a možných chyb, kterých se jako dospělí můžeme dopouštět.
Cílem vzdělávacího programu je pomoci pedagogům v porozumění způsobům komunikace dospívajících a naučit je interpretovat jejich výstřední, agresivní, provokativní a nepřátelské reakce. Dospělý může svým přístupem dospívajícímu pomoci, jestliže zvolí správnou možnost.
Obsah – témata:
Pravidla efektivní komunikace s dospívajícími
– cíl komunikace dospělého a dospívajícího
– přizpůsobení obsahu slovního sdělení
– soulad neverbální komunikace se slovním sdělením
– očekávání dospělého při komunikaci s dospívajícím
– chyby, kterých se dopouštíme při komunikaci s dospívajícím
– hledání optimálního racionálního odstupu
Techniky efektivní komunikace
– techniky aktivního naslouchání
– zásady empatického rozhovoru
– přístupy k řešení konfliktních situací
– zvládání emocí
– jak porozumět způsobům dorozumívání dospívajícího
– verbální a neverbální komunikace
– příčiny a významy odmítnutí a vzdoru u dospívajících
– vytvoření příznivé atmosféry pro vzájemné dorozumění
Posilování sebedůvěry dospívajícího
– příčiny a důsledky nízkého sebehodnocení u dospívajících
– reakce dospělého na kritiku ze strany dospívajících
– jak pomoci dospívajícímu zvládat frustrace a náročné situace
Překonávání překážek v komunikaci s dospívajícími
– dospívající odmítající komunikaci
– dospívající se neodvažuje komunikovat
– pasivita dospívajících
– agresivita dospívajících
– rozbor příkladů z praxe účastníků semináře

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)