Robotické hračky v předškolním vzdělávání

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:24. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář s workshopem je zaměřen na podporu předškolních pedagogů v oblasti digitální a matematické pregramotnosti v MŠ při využívání moderních pomůcek – robotických hraček ve vzdělávacích aktivitách pro děti předškolního věku. Nabízené činnosti a aktivity vycházejí z vlastních zkušeností práce učitelky mateřské školy a ukazují cílené zařazení robotických hraček do běžných vzdělávacích aktivit.
Cílem vzdělávací akce je přiblížit přínos uvedených moderních technologií v oblasti gramotností, polytechnického vzdělávání a matematických představ v předškolním vzdělávání.
Úvodní část semináře bude věnována problematice uplatnění ICT v předškolním vzdělávání – možnému přínosu i rizikům. Druhá část vzdělávacího programu proběhne formou workshopu, účastníci v malých skupinách pracují s konkrétními představovanými pomůckami. Vyzkouší si na příkladech z praxe formulovat cílené zařazení robotických hraček do běžných vzdělávacích aktivit a ověří si účinnost vícesmyslového učení (např. verbalizace v souvislosti s manipulativními činnostmi) na rozvoj dílčích funkcí i na posilování dílčích dovedností dětí v předškolním věku. Obsah – témata:
Informační a komunikační technologie v MŠ
– úvod do tématu
– ICT v mateřské škole – pro a proti, přínosy a rizika
– strategie digitálního vzdělávání
– pojem informatické myšlení
– práce s ICT v podmínkách mateřské školy
– jak začít s ICT v předškolním vzdělávání
– ukázky příkladů dobré praxe
– mezinárodní projekty v MŠ jako jedna z možností, jak začít s ICT v předškolním vzdělávání
– bezpečnost na internetu – informace o bezpečném chování
– bezpečnost na internetu pro předškoláky – tipy a zkušenosti z praxe
– materiály a příručky ke stažení
Workshop – robotické hračky
– seznámení s digitální interaktivní pomůckou – Včelka Bee-Bot
– práce s pomůckou v malých skupinách, programování pohybu na čtvercové síti, tvorba a zápis programu pro kresbu, tvorba a zápis programu pro pohybové činnosti
– nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
– seznámení s digitální interaktivní pomůckou – mluvící skřipce
– práce s pomůckou v malých skupinách, metodický komentář
– nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
– seznámení s digitální interaktivní pomůckou – digitální mikroskop
– práce s pomůckou v malých skupinách, metodický komentář
– nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
– seznámení s digitální interaktivní pomůckou – robot Ozobot
– práce s pomůckou v malých skupinách, metodický komentář
– nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
– seznámení s digitální interaktivní pomůckou – robot Dash&Dot
– práce s pomůckou v malých skupinách, metodický komentář
– nabídka praktických aktivit, nástin didaktických postupů
– závěrečná reflexe

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)