Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:07. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na pokročilé funkce vybraných aplikací kancelářského balíku Office (Word, Excel), které usnadní učitelům i vedení školy tvorbu pedagogické dokumentace a učebních materiálů. Vybrané funkce jednotlivých programů budou vysvětleny na konkrétních příkladech ze školní praxe.
Používání kancelářských programů se stalo již samozřejmostí, ale řada uživatelů s nimi pracuje jen na základní úrovni a nevyužívá pokročilé funkce. Pokročilými nejsou ani tak proto, že by bylo složité je používat, ale spíše proto, že ušetří čas strávený při tvorbě dokumentu, výrazně zlepší vzhled hotového dokumentu, a mohou dokonce zabránit problémům při konverzi dokumentu do formátu pdf, kdy se neprofesionálně zpracovaný dokument může „rozpadnout“.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení pedagogů s pokročilými funkcemi vybraných aplikací kancelářského balíku Microsoft Office – Word, Excel. Pedagogové získají přehled o možnostech využití vybraných funkcí programů Word a Excel pro běžnou školní praxi.
Obsah – témata:
Microsoft Office Word 2017
– Styly. Výhody, které přináší jejich použití při formátování rozsáhlých textů – výroční zprávy, školního vzdělávacího programu, vnitřních směrnic apod. (jednotný vzhled, snadné změny struktury dokumentu – přehazování kapitol, generování obsahu).
– Tabulky. Klasická tabulka s převahou textu. Operace s tabulkou, řazení a výpočty – seznam žáků. Rozsáhlá tabulka – seznam žáků. Tabulka jako nástroj pro uspořádání strukturovaného textu – program sportovního kurzu. Skrytá tabulka (bez čar) – přihláška do výběrového semináře, předmětu, kurzu.
– Šablony. Rozdíl mezi šablonou dokumentu a dokumentem. Připravený (předtištěný) obsah a skryté nástroje – automatické texty. Správa šablon.
– Hromadná korespondence. Princip hromadné korespondence (data + výstupní sestava = sloučený dokument). Formulářový dopis – souhlas zákonného zástupce. Obálky pro rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám. E-mail – zadání seminární práce.

Microsoft Office Excel 2017
– Data. Zpracování tabulky s daty, řazení, filtrování, přeskupování, skrývání sloupců – seznam vyexportovaný ze systému online (Bakalář, Certis apod.).
– Výpočty. Obecné zásady pro výpočty. Konstrukce vzorce pomocí operátorů a funkcí v klasické tabulce. Funkce v tabulkách dat – úpravy seznamu ze systému online. Kontrola návazností (předchůdci a následníci).
– Nástroje pro analýzu. Podmíněné formátování. Automatická tabulka. Minigraf. Kontingenční tabulka.
– Tisk. Specifika tisku v tabulkovém editoru – tisk části listu, tisk rozsáhlých tabulek na více listů papíru. Záhlaví a zápatí.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)