Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Excel

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:21. 02. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na pokročilé funkce vybrané aplikace kancelářského balíku Office – Excel, která usnadní učitelům i vedení školy tvorbu pedagogické dokumentace a učebních materiálů. Vybrané funkce programu Excel budou vysvětleny na konkrétních příkladech ze školní praxe.
Používání kancelářských programů se stalo již samozřejmostí, ale řada uživatelů s nimi pracuje jen na základní úrovni a nevyužívá pokročilé funkce. Pokročilými nejsou ani tak proto, že by bylo složité je používat, ale spíše proto, že ušetří čas strávený při tvorbě dokumentu, výrazně zlepší vzhled hotového dokumentu, a mohou dokonce zabránit problémům při konverzi dokumentu do formátu pdf, kdy se neprofesionálně zpracovaný dokument může „rozpadnout“.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení pedagogů s pokročilými funkcemi kancelářského programu Microsoft Office – Excel. Pedagogové získají přehled o možnostech využití vybraných funkcí programu Excel pro běžnou školní praxi.
Obsah – témata:
Microsoft Office Excel 2017
– Data. Zpracování tabulky s daty, řazení, filtrování, přeskupování, skrývání sloupců – seznam vyexportovaný ze systému online (Bakalář, Certis apod.).
– Výpočty. Obecné zásady pro výpočty. Konstrukce vzorce pomocí operátorů a funkcí v klasické tabulce. Funkce v tabulkách dat – úpravy seznamu ze systému online. Kontrola návazností (předchůdci a následníci).
– Nástroje pro analýzu. Podmíněné formátování. Automatická tabulka. Minigraf. Kontingenční tabulka.
– Tisk. Specifika tisku v tabulkovém editoru – tisk části listu, tisk rozsáhlých tabulek na více listů papíru. Záhlaví a zápatí.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)