Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / PowerPoint

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:14. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na pokročilé funkce vybrané aplikace kancelářského balíku Office – PowerPoint, která usnadní učitelům i vedení školy tvorbu učebních materiálů a prezentací. Vybrané funkce programu PowerPoint budou vysvětleny na konkrétních příkladech ze školní praxe.
Používání kancelářských programů se stalo již samozřejmostí, ale řada uživatelů s nimi pracuje na jen na základní úrovni a nevyužívá pokročilé funkce. Pokročilými nejsou ani tak proto, že by bylo složité je používat, ale spíše proto, že ušetří čas strávený při tvorbě dokumentu, výrazně zlepší vzhled hotového dokumentu, a mohou dokonce zabránit problémům při konverzi dokumentu do formátu pdf, kdy se neprofesionálně zpracovaný dokument může „rozpadnout“.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení pedagogů s pokročilými funkcemi kancelářského programu Microsoft Office – PowerPoint. Pedagogové získají přehled o možnostech využití vybraných funkcí programu PowerPoint pro běžnou školní praxi.
Obsah – témata:
Microsoft Office PowerPoint 2017
– Práce s obsahem snímku. Vkládání objektů do snímku přes kartu Vložení. Práce s rozložením snímku, tvorba vlastního rozložení. Úpravy a animace objektů.
– Prezentace ve výuce. Prezentování před třídou – elektronické učební materiály pro žáky – tištěné podklady pro vyučujícího a pro žáky. Využití poznámek u snímku. Uložení prezentace tak, aby fungovala bezchybně i na jiném počítači. Různé možnosti prezentování – výběr snímků, jiné pořadí snímků, zobrazení prezentujícího, smyčka.
– Tištěné propagační materiály – PF, letáky, brožury. Formát snímku, kvalita fotografií versus velikost prezentace. Export do formátu obrázku nebo pdf pro účely publikování.
– Multimediální prezentace. Práce se zvukem – vložení hudby, záznam mluveného komentáře, hlasitost, střih zvuku v prezentaci. Vložení videa. Export do formátu mp4 nebo wmv.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)