Polytechnická výchova v mateřské škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma pracovních činností motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání a této věkové skupiny
V úvodní části bude PLV zasazena do širších souvislostí technické gramotnosti a do koncepce předškolní výchovy a vzdělávání. V další části se účastníci při praktických pracovních činnostech seznámí s tradičními i netradičními materiály, jejich vlastnostmi a různými technikami zpracování. Zaměří se také na pracovní podmínky, venkovní i vnitřní centra činností a bezpečnost dětí při práci s různými nástroji, nářadím a pomůckami. Z vlastního prožitku pracovních činností pak vyplyne i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte – radost z práce, prohloubení samostatnosti, pracovní odvahy, rozvoj fantazie, technické představivosti, zodpovědnosti za dokončení práce, sebekázně, smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc a další.
Lektor vychází z postupů a zkušeností ověřených ve vlastní pedagogické praxi v mateřské škole.

Obsah – témata:
– obecné pojetí polytechnické výchovy jako technické gramotnosti
– zasazení PLV do celkové koncepce výchovy a výuky v MŠ v rámci RVP PV
– specifika PLV v předškolním vzdělávání
– metody a formy polytechnické výchovy v MŠ
– zásady bezpečnosti, hygieny
– základy organizace a plánování práce
– konkrétní oblasti, ve kterých rozvíjíme zručnost dětí
– polytechnická výchova směrem ke konkrétním řemeslům
– praktické činnosti – vyzkoušení některých pracovních činností, postupů práce a didaktických pomůcek
– přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)