Rozvoj logiky a předmatematických dovedností v mateřské škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:29. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář na podporu rozvoje matematické pregramotnosti, logiky a předmatematických dovedností u předškolních dětí. Obsah vzdělávacího programu se zaměří na předmatematické aktivity jako denní součást řízených činností, provázanost předmatematických představ (PP) a probíraných témat, plánování, organizaci a formy výuky.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s aktivitami, které rozvíjejí předmatematické dovednosti dětí v mateřské škole, pochopení způsobu, jak zajistit individuální pokrok dítěte v těchto dovednostech díky možnosti stupňování náročnosti nabízených aktivit.
Účastníci budou aktivně zapojeni do diskuze v průběhu semináře a nabízené aktivity, činnosti a hry si vyzkouší.
Obsah – témata:
I. Úvod do problematiky
– PP v prostředí mateřské školy, provázanost rozvoje PP a probíraných témat
– plánování, organizace a formy výuky PP
– inspirace systémem práce programu Začít spolu, pedagogikou Montessori, prvky Hejného matematiky
– individuální a skupinová práce
II. Praktická část
– matematické a logické aktivity: společné, skupinové, individuální (diagnostický přínos), přechodové činnosti
– sledování individuálních potřeb dítěte, stupňování náročnosti nabízených aktivit
– hry a aktivity prováděné při dopolední řízené činnosti: např. stanovování počtu, pojmy označující množství, srovnávání, orientace v čase, orientace ve sdělení, rozvoj rytmu, plošné skládání, dělená krabice, logické řady, navlékání, hráškové stavby, třídění, geodeska a korková deska, počty prvků a číselné řady, hry s kostkou, sčítací trojúhelníky, sousedi, krokovací pásky, obrazce z geometrických tvarů, dřívka
– hry a činnosti pro jednoho: např. skládání a stříhání papíru, bludiště, sudoku, pracovní listy
– hry a aktivity vhodné pro práci s menší skupinou: rytmizace, hry na orientaci, pohybové „matematické“ hry, hry na sluchové rozlišování, hráškové stavby, krychlové stavby, dřívka, skládání a stříhání papíru ad.
III. Návrhy aktivit pro konkrétní témata, závěrečná diskuze a evaluace
– provázanost předmatematických představ a probíraných témat
– hledání konkrétních témat a jejich cílené plánování (včetně her a aktivit) a využití ve výuce
– závěrečná diskuze a vyhodnocení přínosu semináře pro pedagogickou praxi účastníků

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)