Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:16. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřený na stále rozšířenější poruchu řeči – vývojovou dysfázii, která má vážný dopad na všestranný rozvoj dítěte, velmi komplikuje jeho budoucí vzdělávání a ovlivňuje školní úspěšnost.
Obsah semináře vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně pedagogických přístupů, dále počítá se systémem podpůrných opatření, které lze v mateřské škole uplatnit pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), mezi něž děti s vývojovou dysfázií patří.
Obsah – témata:
Reflexe – logopedická péče v ČR
– klinický logoped, školní logoped, logopedický asistent a jejich kompetence
– spolupráce logopeda a rodiny dítěte s poruchou řeči a komunikace
Vývojová dysfázie
– etiologie, výskyt, projevy vývojové dysfázie
– příklady konkrétních projevů
Péče logopeda o dítě s vývojovou dysfázií – informativně
– pravidla péče o dítě s vývojovou dysfázií
– konkrétní kasuistiky – metody práce
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a systém podpůrných opatření
– dítě s vývojovou dysfázií – SVP
– systém podpůrných opatření pro děti s vývojovou dysfázií jako SVP
Spolupráce logopeda a pedagogických pracovníků mateřské školy (poradenského pracovníka školy)
– nastavení týmové spolupráce při podpoře dítěte s vývojovou dysfázií
– nastavení podpory pro dítě s vývojovou dysfázií
Realizace podpůrných opatření pro dítě s vývojovou dysfázií
– vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s vývojovou dysfázií
– konkrétní kasuistiky – metody a formy práce s dítětem s vývojovou dysfázií
– další možná podpůrná opatření

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)