Individualizace vzdělávání v MŠ v kontextu s psychomotorickým vývojem dětí

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:28. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovednosti pedagogů mateřských škol v oblasti individualizace vzdělávání v mateřské škole, která umožní rozvoj každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.
Seminář představí pedagogům přístup k dětem v různých vývojových obdobích, seznámí je se specifiky a riziky individualizace vzhledem ke specifikům jednotlivých vývojových období. Účastníci semináře budou seznámeni s teoretickými východisky, ale zejména pak s praktickými postupy, metodami a technikami práce s dětmi předškolního věku. Na konkrétních příkladech budou představeny rovněž odchylky ve vývoji dětí, seminář se zaměří se také na práci s dětmi s nejrůznějšími obtížemi, např. ADHD, PAS a dalšími.
Obsah – témata:
– přehled vývojových období dětí předškolního věku – psychomotorický a sociální vývoj
– odchylky ve vývoji dětí – specifika problémů, rizika, nerovnoměrný psychomotorický a sociální vývoj
– metody individuální práce s dětmi v různých vývojových obdobích a s dětmi s nerovnoměrným vývojem – náměty, ukázky
– orientační pedagogická diagnostika dětí s podezřením na např. PAS, ADHD apod.
– zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení
– doporučené odborné zdroje a literatura

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)