Individualizace v osobnostním rozvoji dětí v MŠ – osobnostní, sociální a komunikativní oblast

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:17. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovednosti pedagogů mateřských škol v oblasti individualizace vzdělávání v mateřské škole, která umožní rozvoj každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.
Seminář poskytne základní teoretické informace k tématu osobnostního a sociálního rozvoje dětí v MŠ s akcentem na oblast osobnostně sociální a oblast komunikace u dětí v předškolním vzdělávání. Kvalita rozvoje těchto oblastí je podmíněna individuálním přístupem k dítěti a respektováním jeho osobnosti.
Nedílnou součástí budou konkrétní praktické nástroje a postupy, jak u dětí rozvíjet emoční a sociální inteligenci a umožnit jim co nejlepší začlenění do kolektivu, rozvoj jejich osobnosti i sociálních vztahů s okolím. Současně je to i základ pro zlepšení sociálního klimatu v kolektivu.
Účastníci se seznámí s konkrétními technikami, nápady a postupy jak pracovat na rozvoji osobnosti každého dítěte, získají praktické tipy jak se přiblížit dětem a pochopit jejich svět. V praktických aktivitách se seznámí také s pomůckami a postupy, které pomáhají při rozvoji osobnosti dětí. Pozornost bude věnována i možnostem zpracování témat rozvoje osobnostních a sociálních dovedností do dětských portfolií.
Obsah – témata:
Obsah – témata:
– základní pojmy
– vývoj sociálních dovedností a emocí v souvislosti s věkem
– komunikace, asertivita, řešení problémů
– jak rozvíjet a využít emoční inteligenci v profesním i osobním životě
– techniky a metody práce s dětmi
– specifika při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
– zkušenosti s vybranými pomůckami – Emušáci
– náměty pro dětské portfolio
– další inspirace (ČR, zahraničí), zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení
– doporučené odborné zdroje a literatura

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)