Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP)

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:11. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout aktuální informace o změnách v zákoně o potravinách a požadavcích na značení potravin a pokrmů, pravidelné proškolení zaměstnanců pracujících ve stravovacích službách, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Od roku 2006 platí povinnost provozovatelů všech stravovacích zařízení, tedy i školních a předškolních, zajistit školení veškerého personálu stravovacích služeb a o provedeném školení vést písemné záznamy.
Seminář je zaměřen na ucelený výklad požadavků na bezpečnost potravin a hygienu ve stravovacích službách. Obsah semináře vychází z platné evropské a národní legislativy v této oblasti, zazní nové informace o změnách v zákoně o potravinách, zaměřené především na nové požadavky v označování potravin, požadavcích na značení alergenů a zmíněna bude i problematika dietní výživy.
Výklad je prakticky zaměřen na zásady správné výrobní a hygienické praxe, principy úschovy potravin, základní znalosti o mikroorganismech a příčinách jejich výskytu i prevence před jimi způsobenými nemocemi. Bude připomenuta i problematika alimentárních onemocnění a jejich prevence. Podrobně se účastníci seznámí s principy HACCP v podmínkách školní jídelny, postupy zavedení tohoto systému a jeho udržování v praxi, vnitřním auditem provozu a nejčastěji zjištěným nedostatkům. V rámci semináře budou prezentovány názorné příklady z praxe.
Obsah semináře:
– přehled platných právních předpisů (hygienické a potravinářské), které jsou důležité pro provoz školních jídelen a stravovacích služeb, důraz bude kladen na novinky v platné legislativě
– požadavky na osobní a provozní hygienu pracovníků ve stravovacích službách, bezpečné nakládání s odpadem, onemocnění z potravin
– zajištění správné výrobní a hygienické praxe, kvalita potravin
– principy systému kritických bodů – HACCP, dokumentace založená na zásadách HACCP, nedostatky při zavádění systému kritických bodů
– vnitřní audit provozu a nejčastěji zjištěné nedostatky

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)