Projektová výuka – Zvířata hodně zblízka – kam se běžný návštěvník zoo nedostane – PLNĚ OBSAZENO, HLASTE SE NA NÁHRADNÍ TERMÍN 30.4.2019.

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:21. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář/ exkurze volně navazuje na předchozí komentované exkurze do zoologické zahrady. Svým obsahem chce inspirovat učitele přírodovědných předmětů na ZŠ k přípravě hodnotných projektových programů pro třídní kolektivy, přeneseně i v rámci projektového dne mimo školu.
Obsah semináře je zaměřen jak na faktické poznatky z etologie a způsoby chovu zvířat, tak na metodickou podporu pro přípravu projektů a projektové výuky.
Účastníci se seznámí s vybranými pracovními listy pro žáky a sami si vyzkoušejí jejich použití – na základě pozorování živočichů bude názorně prováděno plnění konkrétních úkolů jednotlivých pracovních listů se zaměřením na rozvoj schopnosti vnímat znaky a vlastnosti přírodních objektů a jejich detaily, na rozvoj dovednosti správně je popsat a zaznamenat, pozorované jevy analyzovat, srovnávat a zobecňovat a pochopit jejich význam pro život zvířat. Důraz bude kladen na badatelský přístup ke zpracování informací a doporučení vhodných zdrojů pro pedagogy i žáky (metodická příprava pro realizaci aktivizačních forem a metod práce s žáky, v tomto případě konkrétně pro výuku v prostředí chovu zvířat v zajetí – v podmínkách zoologické zahrady).
Cílem semináře je podpoření profesního růstu pedagogických pracovníků, získání dalších dovedností, znalostí a kompetencí v aktivitách efektivní projektové výuky. Absolventi programu budou inspirováni k využití témat projektové výuky napříč vzdělávacími obory. Dalším cílem je prohloubit dovednosti v přípravě a využití pracovních listů jako účinné metodické pomůcky a motivovat učitele k tvorbě a využití vlastních pracovních listů ve výuce.
Obsah – témata:
– efektivita vzdělávání z pohledu projektové výuky
– posouzení zařazení projektové výuky z pohledu kvality informačních zdrojů a jejich kapacity pro objevování mezioborových souvislostí
– možnosti zpracování informačního potenciálu pro efektivní projektovou výuku či integrovanou tematickou výuku, motivační potenciál
– vlastní volba postupu s ohledem na cílovou skupinu žáků a její potřeby
– kooperace jako východisko rozvoje plnohodnotných kompetencí žáků
– metody a formy práce s ohledem na stanovené cíle a potřeby cílové skupiny (RWCT – kritické myšlení, skládankové učení, kooperativního učení, např. metoda sněhové koule, případné využití inspirací ze zdrojů spolupracujících organizací – jejich oslovení, formulace dotazu, komunikace
– závěrečná reflexe, představení výstupů – volba možností dle cílové skupiny žáků
– klady a úskalí takto koncipované výuky
– chování živočichů – dorozumívání, hierarchie a sociální vztahy, teritoriální chování, život ve skupině a ve stádu
– záchovné programy a plemenné knihy ZOO Praha
– realizace ochranářských projektů in-situ a ex-situ v pražské zoo
– moderní vědecké poznatky a nová zoologická systematika
– jak využít pracovní listy při exkurzi i ve škole s žáky v rámci projektové výuky
– jak náměty využít a realizovat ve školních projektech
– pracovní listy a metodická doporučení na témata – např.:
1. Co by sněd medojed a další gurmáni?
2. Kde je potkám v zoo?
3. Noční živočichové
4. Čípak je to kožíšek?
5. Afrika zblízka a její obyvatelé
6. Komu patří rohy a parohy?
7. Opeření krasavci
8. Jak rychle běží?
9. Najdi kočky z Jižní Ameriky
10. Kasuár a emu
– doporučené kontakty na spolupracující organizace, které mohou pedagoga v realizaci projektové výuky podpořit.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)