Jak se připravit na inspekci

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:29. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář zaměřený na přípravu školy před inspekcí ze strany ČŠI. Účastníci budou seznámeni s širším právním kontextem postavení a úkolů ČŠI i s metodikou postupu inspekční činnosti na školách, dále s praktickým a systémovým postupem při přípravě a interní kontrole dokumentace školy, potřebné při výkonu inspekční činnosti, se zásadami vlastního průběhu inspekce a s postupy a možnostmi využití výsledků inspekce pro další řízení školy.
Obsah – témata:
– role inspekce, právní rámec výkonu inspekční činnosti
– střešní dokumenty ČŠI, plán inspekční činnosti, metodika
– druhy inspekčních kontrol
– povinná dokumentace školy a další poskytnuté materiály
– jak předem minimalizovat chyby, na co nezapomenout
– příprava školy na inspekci, delegování, supervize
– výsledky inspekce a jejich vyhodnocení, využití v procesu dalšího řízení školy

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:školský management a řízení školy