ZRUŠENO! Nápadník do hodin českého jazyka II

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:28. 05. 2019
Kraj:Středočeský
 
Praktický seminář s dílnou nabídne náměty a nápady pro výuku českého jazyka od 3. do 5. třídy ZŠ. Účastníci si vyzkouší netradiční pohybové aktivity, práci s pracovními listy ke čtenářské gramotnosti ad. Seznámí se s pracovními listy s možností samokontroly a různými karetními pomůckami. Lektor představí témata na celoroční aktivity i projekty, které mohou provázet žáky hodinami nejen českého jazyka. Součástí dílny bude modelová hodina s využitím třífázového modelu učení a práce s metodami kritického myšlení (modelová hodina E-U-R).
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům 1. stupně základní školy rozmanitou škálu nápadů, her a aktivit do hodin českého jazyka, které vedou ke zvyšování kompetencí žáků a zároveň mají vysoký motivační potenciál.
Účastníci získají metodické materiály v elektronické podobě pro vlastní využití ve výuce.
Obsah – témata:
– čtenářská gramotnost praktické nápady (dílny, čítanky, pracovní listy, zdroje)
– dlouhodobé projekty – Čtení pomáhá, Harry Potter (3. roč.), Pověsti
– hry Story cubes, Nekonečný příběh
– karetní hry – pomůcky do hodin ČJ – praktické ukázky
– pohybové aktivity – Škatulata, Autodiktát
– párová a skupinová práce
– metody kritického myšlení – pětilístek, brainstorming, myšlenkové mapy, sněhová koule, skládankové učení, podvojný deník, I. N. S. E. R. T.
– modelová hodina E-U-R
– závěr, diskuze, zpětná vazba

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:1. stupeň ZŠ