Tvořivé činnosti v cyklu roku – Jaro a Velikonoce

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:22. 03. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář spojený s dílnou obsahuje řadu námětů, jak efektivně zařadit nejen do výuky výtvarné výchovy (do volnočasových aktivit) vazbu na roční období a tradiční svátky v kalendářním roku, jak naplnit požadavek na vzdělávací obsah předmětu, jak využít mezipředmětových vztahů a jak začlenit tematické okruhy jednotlivých průřezových témat do výuky tak, aby byl naplněn požadavek na postupné získávání klíčových kompetencí.
V dílně, která prolíná seminářem, si účastníci prakticky vyzkoušejí některé tvořivé postupy. Každý účastník obdrží metodický materiál, ve kterém jsou zdokumentovány vyučovací jednotky na týdny od února do poloviny dubna (fotodokumentace postupu práce, seznam materiálu a pomůcek, přesahy do mezipředmětových vztahů, včlenění průřezových témat, podpora postupného budování klíčových kompetencí, fotodokumentace dětských prací a souhrn informací k danému tématu).
Cílem vzdělávacího programu je inspirovat učitele výtvarné výchovy (pedagogy volného času) k využití dalších témat a podnětů k oživení zájmu žáků nejen o vlastní kreativitu, ale i o tradiční a kulturní (přírodovědné, jazykové, zeměpisné a další) souvislosti, které dané téma přináší.

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)