Mokřadní ekosystémy v Botanické zahradě

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:03. 06. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na téma, které představuje vodní obyvatele jak z rostlinné, tak živočišné říše. Vzdělávací program představuje ekosystémy rybníka a rašeliniště jako uceleného ekosystému s návazností na prezentaci ohrožených druhů rostlin a živočichů. Program je zaměřen na podporu zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.
Seminář se uskuteční v Botanické zahradě hlavního města Prahy.
Obsah – témata:
– prezentace výukového balíčku a sada materiálů pro výukový program Na skok k obojživelníkům program probíhá ve venkovní expozici a následně při práci ve škole
– výskyt obojživelníků na jednotlivých lokalitách v závislosti na ekologii krajiny
– ochrana obojživelníků v ČR
– anatomie obojživelníků
– vývojový cyklus obojživelníků
– výměna zkušeností, příklady dobré praxe
– prezentace výukového balíčku a sada materiálů pro výukový program Rašeliniště jako ucelený ekosystém program probíhá ve venkovní expozici a následně při práci ve škole
– ekologie rašeliniště jako celku
– rašeliniště a jeho hlavní druhy rostlin
– rašeliník a jeho význam pro ekologii rašeliniště, využití člověkem
– masožravé rostliny jako významný rostlinný druh v ekosystému rašeliniště
– chráněné druhy rostlin rašelinišť v ČR
– výměna zkušeností, příklady dobré praxe
– prezentace výukového balíčku a sada materiálů pro výukový program Pod vodou je živo program probíhá ve venkovní expozici a následně při práci ve škole
– ekologie rybníka
– ochrana vodních zdrojů v ČR
– potravní řetězec vodních ekosystémů
– proměna dokonalá x nedokonalá, určování podle klíče
– rostlinné adaptace na život ve vodě

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)