Využití portfolia dítěte v mateřské škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Vzdělávací program nabídne ucelené teoretické i praktické poznatky pro práci s portfoliem, konkrétně s portfoliem dítěte v mateřské škole. Seznámí s možnými typy portfolia a jejich cíli, strukturou a uspořádáním vkládaných listů, obsahem portfolia a jeho funkcemi. K vytvoření konkrétní představy o možnostech obsahu a funkcí portfolia budou účastníkům představovány příklady z konkrétních (anonymizovaných) portfolií dětí, používaných v mateřských školách. Účastníci se seznámí s možnými způsoby práce s portfoliem dítěte ve třídě, s výhodami a možnými úskalími portfolia dítěte, nabídne i ukázky práce s portfoliem v mateřských školách v zahraničí.
Obsah – témata:
– vymezení pojmu portfolio
– typy portfolií
– založení portfolia, struktura portfolia – návaznosti na požadavky RVP PV/ŠVP (podle klíčových kompetencí, vzdělávacích oblastí, očekávaných výstupů)
– obsah portfolia – konkrétní příklady
– funkce portfolia dítěte – konkrétní příklady
– možné způsoby práce s portfoliem v předškolním vzdělávání (dítě, pedagog, rodič) – průběžná práce během školního roku, konec školního roku – konkrétní příklady
– možnosti využití portfolia z MŠ v navazujícím stupni vzdělávání v 1. ročníku ZŠ
– zkušenosti ze zahraničí
– zkušenosti z praxe účastníků, vzájemné sdílení
– doporučené odborné zdroje a literatura

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)