Angličtina v mateřské škole

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář je zaměřen na metodiku výuky angličtiny v mateřské škole. Zohledňuje věkovou skupinu předškolních dětí a přizpůsobuje didaktické principy a metodické postupy vývojovým a kognitivním schopnostem dětí v tomto věku.
Obsah – témata:
– úvod do problematiky – specifikace skupiny VYL – very young learners, 3-6 let: motorický vývoj, úroveň poznávacích procesů, emoční a sociální vývoj, hra a její význam, vývoj řeči – český jazyk versus anglický jazyk, pořadí fixace hlásek v těchto jazycích
– výuka AJ v mateřské škole – kdy s výukou začít, čas a délka výuky, ideální počet dětí ve skupině, osobnost učitele a jeho metody práce, výukové materiály
– praktická část 1: vytváření „routines“ – úvod a závěr, přechod od různých aktivit, classroom language – představení těchto aktivit: písničky, nursery rhymes, jazz chants, pohybové aktivity průvodce a pomocník při výuce – maňásek, plyšák a jeho výběr, organizace třídy při těchto aktivitách
– praktická část 2: výuka jako taková, struktura výuky – představení: písnička, básnička, plakáty, fáze sledování, uvědomění si, poslechu – pasivní vnímání, přechod k aktivnímu učení – say/do and learn, opakování a upevňování – hra, TPR, kreslení, tvoření
– praktická část 3: aktivity pro využití ve výuce – písničky a jejich metodické zpracování: Hello song, Rainbow song, I can count, Farmyard, atd., dramatizace pohádek a jednoduchých příběhů: Little fish, Little green frog, 5 brown teddies atd., říkanky a básničky
– závěr – zopakování, přehled aktivit a témat, možnosti dalšího studia – vhodná literatura, doplňkové materiály, učebnice, využití webových stránek
– diskuze a příklady dobré praxe

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání