Didaktika anglického jazyka prakticky / Poslech a čtení

Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín:05. 04. 2019
Kraj:Středočeský
 
Seminář moderní didaktiky anglického jazyka je zaměřený na znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a přiblíží účastníkům současné trendy ve výuce angličtiny.
Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků základních a středních škol.
Obsah – témata:
1. Výuka poslechu s porozuměním
– jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity „za chodu“, následné aktivity
– příklady efektivních aktivit
– jak může učitel přímo ovlivnit kvalitu poslechu – rychlost, síla, jazyková příprava atd.
– provázanost s ostatními dovednostmi
– I can do… úroveň podle SERRJ

2. Výuka čtení, výuka slovní zásoby a výuka čtení s přihlédnutím k reáliím
– jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity „za chodu“, následné aktivity
– příklady efektivních aktivit na rozvoj porozumění – hlavní myšlenky, fakta, porozumění, čtení mezi řádky, vyvození závěrů
– rozdíl mezi kohezí a koherencí textu
– intenzivní a extenzivní čtení
– provázanost s ostatními dovednostmi
– kulturní povědomí o anglicky mluvících zemích
– dětská literatura a literatura pro mládež – základní přehled

Doplňující informace:

Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)