„ŠABLONA“ – Příklady dobré praxe a práce s chybou v matematice na SŠ

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:10. 04. 2019
Kraj:Moravskoslezský
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 
Seminář se zaměřuje na aktivity, které nabídnou studentovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Charakter těchto činností je velmi různorodý. V semináři budou na konkrétních ukázkách rozvedeny základní charakteristiky vhodných aktivit včetně jejich možných modifikací.   Druhá část školení se bude věnovat práci učitele s chybou studenta a bude pojednávat o nezdaru, chybě a překážkách ve vyučování matematiky. Seznámí účastníky se základními pohledy na tyto pojmy důležitými jak pro školu, tak i v běžném životě. Seminář obsahuje řadu ilustrujících příkladů, které si kladou za cíl usnadnit účastníkům porozumění myšlenkám, které jsou v semináři diskutovány.   Hlavními tématy semináře jsou:
  • Didaktický konstruktivismus
  • Didaktické situace
  • Strategie řešení úloh
  • Ukázky konkrétních situací
  • Práce učitele s chybou
  • Typy a příčiny chyb
  • Chyby jako projevy překážek při získávání znalostí
  • Ukázky vhodných aktivit
 

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem semináře je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které typy aktivit přinášejí zpestření do vyučování matematiky a jaké jsou možné přístupy k chybě, kterou učiní student. Představeny budou také různé možnosti práce s chybou, jejichž cílem je využití chyb ke zvyšování znalostí a dovedností studentů.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií