„ŠABLONA“ – Myšlenkové mapy ve výuce

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:05. 04. 2019
Kraj:Jihomoravský
Cena:1490 Kč za seminář Kč
 


Úvod do vizuálního myšlení – vizuální myšlení a lidský mozek, kreativita, funkce paměti;

Pravá a levá hemisféra mozku – úvod, využití při učení, zapamatování, cvičení pro propojení a využívání obou hemisfér;

Myšlenkové mapy – základní principy, rozdíly oproti běžným zápisům, výhody, nevýhody, doporučení, příklady z praxe;

Možnosti využití myšlenkových map – rozvoj myšlení dětí, metoda ve výuce, hledání nových řešení, brainstorming;

Ruční vs. počítačové zpracování; Práce s myšlenkovými mapami; Prezentace s myšlenkovými mapami;

Sketchnotes – principy tvorby vizuálních poznámek, možnosti a důvody využití

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Hlavním cílem semináře je seznámení se způsobem zaznamenávání myšlenek formou tvorby myšlenkových map, sketchnotes a zároveň pochopení principů při tvorbě těchto vizuálních záznamů. Tyto formy vizuálního myšlení jsou využitelné v široké škále činností – např. v rámci prezentací, výuky i řešení problémů. Velký důraz je v kurzu kladen na názorné ukázky, kdy si účastníci sami vyzkouší jednotlivé možnosti tak, aby měli konkrétní využitelné výstupy, se kterými mohou následně pracovat v praxi.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
asistenti pedagoga